Written by Murat Eba İnşaat

İzmir Kat Karşılığı İnşaat Yapanlar

İzmir Kat Karşılığı İnşaat

İzmir kat karşılığı inşaat yapanlar ile yapacağınız anlaşma için İzmir’in Merkez ilçelerinde boş arsa bulmak bir hayli zordur. Konum olarak değerli olan arsalar üzerinde bulunan binalarda çoğunlukla birden fazla hak sahibi olması ve arsa satışı için her malikin imzasına ve onayına ihtiyaç duyulması sebebiyle arsa satışı genellikle yapılamamaktadır. Dolayısıyla arsa satışı yerine kat karşılığında inşaat firmaları ile yapılan Anlaşmalarla daha sağlam daha yeni dairelere sahip olmak Arsa sahiplerinin açısından daha karlı ve daha avantajlıdır.

İzmir de özellikle yaşanan deprem sonrasında inşaat sektörü hareketlenmiş ve hız kazanmıştır. Bayraklı da prestijli iş merkezlerinin yapılması İzmir Bornova Buca Balçova Çiğli Seyrek gibi büyük ilçelerinde yer alan Üniversite kampüsleri kente hem yurt içi hem yurt dışı akademisyenlerin ve öğrencilerin gelmesini sağlamıştır. Nüfusun artmasına ve ihtiyaçların çeşitlenmesine bağlı olarak stüdyo daireden villaya kadar çeşitli projelerin hazırlanması kısa sürede kullanıma hazır hale gelmesi daha sağlam ve depreme dayanıklı binaların yapılması İzmir kat karşılığı inşaat projelerinin gün geçtikçe artmasını sağlamıştır.

Neden Kat Karşılığı İnşaat?

İzmir İnşaat firmaları (müteahhit ) arsa arzı olmadığı için mevcut binaların bulunduğu arsa üzerine genelde kat karşılığı inşaat yapmayı tercih ediyor. İzmir’de konut stoklarının azlığı ve nüfusun artışına bağlı olarak otaya çıkan talebi karşılamak için kısa sürede kaliteli malzeme kullanarak depreme dayanıklı bina inşa etmek birçok yeni müteahhit firmanın piyasaya girişini de hızlandırmıştır. İzmir kat karşılığı inşaat projelerinin her iki taraf içinde hak kaybı olmadan sonuçlanması için kat karşılığı inşaat sözleşmesinin önemini daha da arttırmıştır.

Kat karşılığı inşaatı sözleşmesini İnşaat firması (yüklenici) ile arsa sahip / sahipleri arasında mutabık kalınan şartların “Bu şart, Borçlar Kanunu madde 237, Türk Medeni Kanunu madde 706, Noterlik Kanunu madde 60 ve Tapu Kanunu’nun 26. maddesi gereği yasal zorunluluktur” . Her iki taraf için hukuki haklarının saklı kalacak şekilde düzenlendiği İnşaat firmasının (yüklenici) kat karşılığı kendi malzemesiyle belirlenen sürede arsa üzerine bina inşa etmeyi taahhüt etmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibi / sahipleri oldukları yüklenici (inşaat) firmaya arsaya yapılacak inşaat ve ortaya çıkacak bina karşılığında sahip olduğu/oldukları gayrimenkul hissesini devredecekleri için bu sözleşmeler Noterde yapılmaktadır.

İzmir kat karşılığı inşaat yapılabilmesi için öncelikle arsanın imar durumunun tespiti gereklidir. İmar Durum belgesi Arsa sahibi/ sahipleri tarafından kimlik ve tapu ile Belediyeden kolaylıkla alınabilir. Arsanın imar durumu arsa üzerine yapılabilecek inşaat alan ve kat sayısı gibi önemli bilgileri gösterir.  Sıkça duyduğumu Taban Alan Katsayısı ve Kat Alan katsayısı gibi oranlar arsanın inşaat yoğunluğunu tanımlar bu yoğunluğun fazla olduğu arsalar daha değerlidir.

İzmir kat karşılığı inşaat kararı alınmadan önce taraflar arasında anlaşmaya varılması gereken bir konu da inşaat firması ile kat karşılığı inşaat yaptırmak isteyen arsa sahibi arasında paylaşım oranlarında mutabık kalınmasıdır. İzmir kat karşılığı inşaat oranı çoğunlukla yarı yarıya olarak uygulanmaktadır. Paylaşım oranları inşaat (yüklenici) firma ve arsa sahip/sahiplerinin anlaşmaya varması gereken önemli bir noktadır.

İnşaat Firmasının Önemi

Bir de Arsa sahibi açısından kat karşılığı inşaat kararı alınmadan önce İnşaat firmasının araştırılmalıdır. Yüklenici firmanın referanslarının incelenmesi zamanında teslim edilmesi binanın kaliteli yapılması, iş kapasitesi geçmişte yaptığı işler firmanın güvenirliği gibi unsurlar incelenmesi önemlidir.

İnşaat firmasının arsanın emsal değerinin belirlenmesi, arsanın teslimine engel olacak herhangi bir ipotek haciz olup olmadığının tespiti önemli hususlardır.

Bir diğer husus da teslim süresidir. İzmir kat karşılığı inşaat süreleri projelerin büyüklüğüne göre değişebilir. 18 ay 24 ay tercih edilen teslim süreleridir.

Yine önemli hususlardan bir tanesi de İnşaat devam ederken ve tesliminde iskânın alınabilmesi için ilgili Belediyeye sunulan ve onay alınan projeye uygun inşaatın yapılması önemlidir

Bu noktada İzmir Kat Karşılığı İnşaat projelerini çizimden inşaat teslimine kadar titizlikle çalışıyoruz. Hem projeyi çizen hem de inşaatı yapan firma olarak binalarımızın sağlamlığına, binaya değer katacak kaliteli malzeme kullanımına ve zamanında teslim etmeye önem veriyoruz.

Bizimle Nasıl İrtibat Kuracaksınız

Murat İnşaat olarak sahip olduğunuz uzun süredir yaşadığınız evinizi yeni sağlam keyifli yaşam alanlarına dönüştürmek ve değerini arttırmak için uzman ekibimizle yeni hayatınızın mimarı olmaya yeni anılar biriktirmenize vesile olmaya hazırız. Bizimle iletişim kurmak için web sitemizde yer alan iletişim formundan bilgileri iletebilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişim kurulacaktır.