Written by Murat Eba İnşaat

İmar Barışı Yapan Firmalar İzmir

İzmir imar barışı nedir?

İmar barışı yapan firmalar İzmir, aramasında bu sayfadaki detaylı yazıya ulaştınız ve bu yazıdan tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. İmar barışı 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak 7143 sayılı yasa ile başladı ve bu yasa 3194 sayılı imar kanunu 16.geçici madde ile eklendi. 3194 sayılı İmar Kanunu geçici 16. maddesi uyarınca Yapı kayıt belgesi verilmesine İlişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Yapı kayıt belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesi yapı kayıt belgesi verilmesi ile ilgili Yetkili Kurumlar Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Şehircilik İl müdürlükleridir. İmar barışı yapan firmalar arasında yer alan şirketimiz bu konu hakkında size detaylı bilgiyi görüşme sürecinde de aktaracaktır.

İmar barışı nasıl yapılır?

İmar barışı kapsamında, imar barışı yapan firmalar ile Alan değerlendirilmesi yapılmış uygun olan arsa ve yapılar için oluşturulacak belgeye Yapı kayıt belgesi denir. Yapı kayıt belgesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için geçerlidir Yapı kayıt belgesi için müracaatlar 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılmalıdır. Yapı kayıt belgesi bedelinin de 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. İzinsiz yapılmış yapıların yapı kayıt belgesi alabilmesi ve imar barışından yararlanabilmesi için temel bir ölçüt getirilmiştir. İmar barışından yararlanacak olan yapıların 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olması zorunludur.

İmar barışı başvurusu yapmak

İmar barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilir aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı İl müdürlüklerinden de başvuru yapılabilir. İmar Barışından yararlanabilmek için öncelikle başvuru formu usule uygun doğru bilgiler ile doldurulmalıdır. Aksi durumda doğu bilgi beyanında bulunulmamışsa malik hak kaybına uğrayacaktır.

Yapı kayıt belgesi için başvuru yapıldıktan ve gerekli ödemeler yapıldıktan sonraki 24 saat içinde vatandaşlar kısa mesaj ile bilgilendirilecektir. bir barkod numarası verilecek bu numara üzerinden e-devlet uygulaması içinden de süreç takip edilebilecek. İzmir imar barışı sürecinde ödenecek olan yapı kayıt belgesi arsa emlak değeri ile yapının maliyetinin toplamı üzerinden konutlarda %3 ticari alanlarda %5 olarak hesaplanabilir

Yapı kayıt belgesi imar açısından  malikleri ayrı ayrıcalık ve hak sağlamaz. Kayıt belgesi ilgili kanunda belirtilen usul ve esaslara göre maliklere Hazine arazisi üzerine yapılan ya da plana uygun yapılmayan 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan ya Yapılan için  ruhsat alınması olanak sağlanacak.

İmar barışı genel bilgiler

İmar barışı yapan firmalar İzmir yazımızın devamında sunacağımız önemli bir bilgi; Belediyenin onayladığı projeye aykırı olarak yapılan yapılara yine arsa özelliği olmayan imar durumuna uygun olmayan yapılar hakkında karar verilmiş cezalar yıkım kararları var ise ilgili kanuna göre belirlenen yapı kayıt belgesi alınmış ise bu kararlar iptal edilmesi de mümkün olabilecektir. İzmir imar barışı kapsamında İzmir ili sınırları içinde yapılan ruhsatsız yapılar için yapı kayıt belgelerini almış gerekli harçlarını yatırmış ve usule uygun başvurusu sonuçlanmış yapılar için malikler yapı kayıt belgeleri sayesinde izinsiz yapılarını yasal hale getirdikleri için elektrik doğalgaz ve su gibi aboneliklerini yaptırabilecek ve saatleri edinebilecekler.

 

İzmir imar barışı ile tüm Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra cins değişikliği kat mülkiyeti tapusu gibi işlemler için gerekli harçlar yatırılarak kapıya müracaat edilerek gerekli işlem yapılabilecektir. İmar affı olarak da bilinen imar barışı büyük bir deprem atlatan ve deprem riski en yüksek olan illerimizden biri olan İzmir’de ruhsatsız yapıların Çok olması kentsel dönüşümün henüz tamamlanmaması Nedeniyle imar barışı İzmir için bir fırsat haline gelmiştir İzmir imar barışı sayesinde yaklaşık sekiz yüz bin  ruhsatsız yapı yasallaştırılmıştır. İzmir imar barışı kapsamında Depremde en çok zarar gören Bayraklı ilçesi  imar barışı Barış’ı başvuru kısa süre de 2.sırada yer almıştır. İmar barışından yararlanmak isteyenlerin kısa sürede ilgili kurumlara yoğun başvuruda bulunması sonrası yüksek başvuru sayısına ulaşarak ilk sırada Bornova ilçesi ye almaktadır. Depremde büyük zarara uğrayan Seferihisar’da 3.sırada yer almıştır. Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyondan fazla ruhsatsız yapı imar affı ile yasal hale gelmiştir.

 

İmar barışı yapan firmalar İzmir kapsamında yapı Kayıt belgesi  ödemelerini zamanında yapamayan yine kanunda esas ve usulleri detaylı belirlenen Yapı kayıt belgesi başvuru formunu doldurmayan doğru beyanda bulunmayan belirlenen tarihlerde maliklerin yükümlüklerini yerine getirmemeleri gibi nedenlerden dolayı çoğu kişiler imar barışından yararlanamadı ya da hak kaybına uğradı. İzmir imar barışı kapsamında çok fazla ruhsatsız ve kaçak yapının olması sebebiyle yeni bir imar barışı beklentisi vardır. Meclise sunulan torba yasadan çıkması beklenen yeni düzenleme sayesinde pandemi sonrası arsa özelliği olmayan arazilere yapılan yapıların da ruhsat alabilmeleri kolaylaşacaktır.

Şirketimize, web sayfamızda bulunan iletişim bölümünden ulaşabilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz.